Dates per a la 3a edició del 2010

La propera edició de La Violinada es realitzarà els dies
19, 20 i 21 de febrer de 2010
a Argelaguer.